Алма - СВ ООД, гр. Варна
Language:
Контакт  с "Алма-СВ" ООД

33 ГОДИНИ ТУРОПЕРАТОР АЛМА – СВ“

 

ПРОГРАМА

на 4-дневната екскурзия до

ОХРИД

1 ден: Тръгване в 05.00 часа от ул."Антим I". Преминаване през ГКПП Гюешево. Пристигане в Охрид около 20.00 ч. и настаняване в хотел категория 3 звезди. Вечеря. Нощувка.

2 ден: В 8.30 часа - закуска. В 9.30 часа – пешеходна разходка в Охрид /местен екскурзовод/ с разглеждане на Са­муи­ло­­вата крепост, църквите "Св.Климент"­ и „Св.Панталеймон", „Св.Бо­го­ро­дица", църквата „Св.Со­­фия", Ам­фитеатъра, Ет­но­графския музей и Охридската чар­шия. Раз­­ходка с лодка по Охридското езе­­ро и ми­на­ва­не покрай църк­­вата "Св.Йоан" в местността „Ка­нео"/допъл­нител­но за­плащане/. Сво­бод­­но време за обяд и раз­ход­­ка в Охридската чаршия. В 15.00 ч. – потегляне за Би­­лянините извори. В 16.30 – връ­ща­не в хотела. Сво­бод­но време. В 20.00 ч. – вечеря с фолклорна музика /допълнително заплащане/. Нощувка.

3 ден: В 8.30 часа - закуска. В 9.30 ч. – посещение на манастира "Св.Наум" с местен екскурзовод. Раз­ходка с лодка по езерото "Св.Наум"/ по же­ла­ние срещу до­пъл­ни­тел­но заплащане /. Свободно вре­ме за обяд. В 13.00 часа – потегляне за гр. Струга. Пристигане около 14.00 ч. – разглеждане на града и туристическа програма с екскурзовод. Отпътуване и разглеждане на манастира. В 18.30 ч. Връщане в хотела. Свободно вре­ме.В 20.00 часа – вечеря. Но­­щув­ка.

4 ден: В 6.30 часа - закуска. В 7.30 ч. – потегляне за Скопие. Пристигане около 10.00 ч. Разходка из града с посещение на гроба на Гоце Делчев и църквата „Св. Спас", къщата – музей на майка Терезия, старата чаршия и крепостната стена. Свободно време. В 12.30 ч. – по­тегляне за Бъл­га­рия. Око­ло 23.30 часа - пристигане в гр. Варна. Ав­тобусът спи­ра на ул. "Ан­тим I".

 

Справки и заявки:
Варна, ул."Велико Христов" №9, офис 6
GSM 0888 289 103
E-mail: almasv_dy@yahoo.com