Алма - СВ ООД, гр. Варна
Language:
Контакт  с "Алма-СВ" ООД

32 ГОДИНИ ТУРОПЕРАТОР АЛМА-СВ


ПРОГРАМА 
на 5-дневната eкскурзия до Охрид и Тирана

 

 

 

 

 

1 ден: Тръгване в 18.00 часа от ул.“Антим I”гр.Варна. Преминаване през ГКПП Гюешево.

2 ден: Пристигане в Струга около 9.00 ч. Свободно време за закуска. В 9.30 ч.-ту-ристическа програма с местен екскурзовод. Посещение на манастира „Рож-дество Богородично“. Потегляне за Охрид. Пристигане и настаняване в хо-тел 3 звезди. Свободно време. В 13.00 ч.- пешеходна разходка в Охрид с местен екскурзовод. Разглеждане на Са­муи­ло­­вата крепост, църквите “Св.Климент”­, „Св.Панталеймон”, „Св.Бо­го­ро­дица” и „Св.Со­­фия”, Ам­фи-театъра, Ет­но­графския музей и Охридската чар­шия. Раз­­ходка с лодка по Охридското езе­­ро и ми­на­ва­не покрай църк­­вата “Св.Йоан” в местността „Ка­нео”/допъл­нител­но за­плащане/. Сво­бод­­но време и възможнност за раз­ход­­ка в Охридската чаршия. В 18.00ч.-потегляне за Би­­лянините извори. В 19.00ч.- връ­ща­не в хотела. Сво­бод­но време. В 20.00 ч. – вечеря. Нощувка.

3 ден: В 8.30 ч. - закуска. В 9.30 ч. – посещение на манастира “Св.Наум” с местен екскурзовод. Раз­ходка с лодка по езерото “Св.Наум” /до­пъл­ни­тел­но запла-щане/. Свободно вре­ме. В 12.00 часа – потегляне с автобуса за изходния пункт за връх „Магаро“ – 2254 м.н.в. в планината „Галичица“. Изкачването е около три часа. Връщането е от страната на Преспанското езеро. За тези, които не участвуват в изкачването – връщане в хотела и своободно време в Охрид. За останалите - пристигане в хотела около 19.00 часа. Свободно време. В 20.30 ч.- вечеря с фолклорна музика /допълнително заплащане/ Но­­щув­ка.

4 ден: В 7.30 часа - закуска. В 8.30 ч. – потегляне за Тирана, Република Албания. Пристигане около 12.00 ч. Пeшеходна разходка из града с посещение на Парламента, Министерски съвет, Президентството, площада „Майка Тере-за“, Пирамидата, Католическата църква, палатата на албанския крал Зогу, бункера, паметника на Скендербег, джамията Етем бей, построена през 1793 г., часовниковата кула, Операта, Историческия музей, Православната църква. Посещение на въртящия се ресторант Sky Tower, който за 1 час прави цяла обиколка с изглед към града /допълнително заплащане/. Около 16.00 ч.- потегляне за  Орид. Пристигане около  19.00 ч. – вечеря. Свободно време. Нощувка.

5 ден: В 7.00 ч. – закуска. В 8.00 ч. – потегляне за Скопие. Пристигане около 11.00 часа. Свободно време за разглеждане на града. В 14.00 ч. потегляне за България. Преминаване през ГКПП Гюешево.

6 ден:  

Пристигане в гр.Варна около 5.00 часа. Автобусът спира на ул. „Антим I“

В цената са включени:

¨    Транспорт с лицензиран автобус /DVD, климатик/ 

¨    Нощувки – 3 – в Охрид  /хотел категория 3 звезди/, 3 закуски,  2 вечери 

¨    Медицинска застраховка с покритие 5000 EUR. – над 70 г. – доплащане 5.00 лв. 

¨    Магистрални такси. 

В цената не са включени:

¨    Таксите за музеите

¨    Разходка с лодка:- по езерото “Св.Наум” – 5 лв.; по Охридското езеро – 5 лв.                                                         

¨    Вечеря с жива музика – 25 лв.

¨    Вход за въртящия се ресторант Sky Tower – 5 лв.

¨    Входна такса за резервата Галичица, за изкачването на връх „Магаро“ – 200 DEN /около 7 лв./

Необходими документи:

¨    Лична карта 

¨    Нотариално заверена декларация от родителите за съгласие за пътуването/за лица до 18 год., пътуващи без родители/. 

 

 

При записване се внася депозит от 100 /сто / лв.

Справки и заявки: 

гр.Варна, ул.Велико Христов№23
Тел. 052/613 565, Mоб. 0888 289 103
E-mail: almasv_dy@yahoo.com
www.alma-sv.com