Алма - СВ ООД, гр. Варна
Language:
Контакт  с "Алма-СВ" ООД

ПРОЕКТ

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, осигуряващ и постигане на положителен ефект за туроператора „АЛМА-СВ“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията.

Обща стойност на проекта: 3012,21 лв, от които 2560лв европейско финансиране (85%) и 451,83 лв – национално съфинансиране (15%).

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0789-C01

Бенефициент: АЛМА-СВ ООД